Войти:
Оценок - 5, средний балл: 4.2 ( )

Инструкция по эксплуатации Sony, модель DCR-HC15E

Производитель: Sony
Размер: 3.01 mb
Название файла:
Язык инструкции:rusvsl
Фото и характеристики  Sony  DCR-HC15E
Перейти к скачиваниюФрагмент инструкции


Om den elektroniska slutaren Den elektroniska slutaren staller in slutarhastigheten elektroniskt. Andra menyinstallningarna POWERIkon/ alternativ Lage Betydelse omkopplare CAMERA SET D ZOOM z OFF For att avbryta digital zoomning. Du kan zooma upp till 10.. 20. For att aktivera digital zoomning. Zoomning storre an 10. och upp till 20. utfors digitalt (sid. 39). 640. For att aktivera digital zoomning. Zoomning storre an 10. och upp till 640. utfors digitalt (sid. 39). 16:9WIDE z OFF For att inte spela in i bredbildsformatet 16:9 ON For att spela in i bredbildsformatet 16:9 (sid. 62) STEADYSHOT z ON For att motverka kameraskakningar OFF For att avbryta SteadyShot. Du far naturligare bilder om du anvander stativ nar du fotograferar stillastaende motiv. Gora personliga installningar pa videokameran Bыполнeниe индивидyaльныx ycтaновок нa видeокaмepe EDITSEARCH z OFF For att inte visa 7/– · + pa LCD-skarmen ON For att visa 7/– · + pa LCD-skarmen (sid. 45) N.S. LIGHT z ON For att anvanda NightShot Light (sid. 42) OFF For att stanga av NightShot Light Om SteadyShot •SteadyShot-funktionen kan inte kompensera en alltfor ryckig kameraforing. •Om du anvander en konversionslins (extra tillbehor) kan SteadyShot-funktionen paverkas. Om du avbryter SteadyShot Indikatorn (SteadyShot avstangt) visas. Videokameran hindrar kraftig kompensation for kameraskakningar. (fortsattning pa nasta sida) Andra menyinstallningarna POWER- Ikon/alternativLage Betydelse omkopplare PLAYER SET*/ VCR SET** HiFi SOUND z STEREO For att spela upp ett stereoband eller ett band med dubbla ljudspar med huvud- och sidoljud (sid. 162) ** */ 1 For att spela upp ett stereoband med vanster ljudkanal eller ett band med dubbelt ljudspar med huvudljudet 2 For att spela upp ett stereoband med hoger ljudkanal eller ett band med dubbelt ljudspar med sidoljud AUDIO MIX —— For att justera balansen mellan stereo 1 och stereo 2 (sid. 115) ** */ ST1 ST2 LCD/VF SET LCD B.L. z BRT NORMAL Stalla in normal ljusstyrka for LCD-skarmen */ ** BRIGHT For att gora LCD-skarmen ljusare LCD COLOUR —— For att justera fargen pa LCD-skarmen med r/R ** Lag intensitet Hog intensitet */ VF B.L. z BRT NORMAL For att stalla in normal ljusstyrka for sokaren BRIGHT For att gora sokaren ljusare ** */ * DCR-HC14E ** DCR-HC15E Om LCD B.L. och VF B.L. •Om du valjer BRIGHT minskas batteritiden ungefar 10 procent under inspelning. •Nar du anvander andra stromkallor an batteri valjs BRIGHT automatiskt. Om du justerar LCD B.L., LCD COLOUR och VF B.L. Det du spelar in paverkas inte. Andra menyinstallningarna POWERIkon/ alternativ Lage Betydelse omkopplare CM SET TITLE —— For att lagga titlar ovanpa en bild eller skapa en egen titel (sid. 116, 119) ** */ TITLEERASE —— For att radera den titel du lagt ovanpa en bild */ (sid. 118) ** TITLE DSPL z ON For att visa den titel du lagt ovanpa en bild */ ** OFF For att inte visa titeln (sid. 117) CM SEARCH** z ON For att soka med hjalp av kassettminnet (sid. 83, ** 85, 88) OFF For att soka utan att anvanda kassettminne (sid. 86, 89) TAPE TITLE —— For att skapa en kassettetikett (sid. 121) */ ** ERASE ALL z RETURN For att radera all information */ ** OK For att radera all information fran kassettminnet (sid. 123) * DCR-HC14E ** DCR-HC15E (fortsattning pa nasta sida) Gora personliga installningar pa videokameran Bыполнeниe индивидyaльныx ycтaновок нa видeокaмepe Andra menyinstallningarna POWERIkon/ alternativ Lage Betydelse omkopplare TAPE SET REC MODE z SP For att gora en inspelning i SP-laget (Standard Play) */ ** LP For att oka inspelningstiden med 1,5 ganger den inspelningstid som galler for SP-laget AUDIO MODE z 12BIT For att spela in i 12-bitarslaget (2 stereoljud) 16BIT For att spela in i 16-bitarslaget (1 stereoljud med hog kvalitet) qREMAIN z AUTO For att visa information om aterstaende bandtid: */ ** stallt POWER-omkopplaren pa PLAYER*/VCR** eller CAMERA och satt i en kassett for att rakna ut den aterstaende bandtiden • Det tar videokameran ungefar 8 sekunder nar du • Under ungefar 8 sekunder efter det att du har tryckt tva ganger pa DSPL/BATT INFO • Under ungefar 8 sekunder efter det att du har stallt POWER-omkopplaren pa PLAYER*/VCR** och tryckt pa ON For att alltid visa information om aterstaende bandtid FRAME REC z OFF For att stanga av bildruteinspelning ON For att aktivera bildruteinspelning (sid. 77) INT. REC ON For att aktivera intervallinspelning (sid. 75) z OFF For att stanga av intervallinspelning SET For att stalla in INTERVAL och REC TIME for intervallinspelning * DCR-HC14E ** DCR-HC15E Om LP-laget •Om du har spelat in ett band i LP-laget bor du anvanda kameran aven nar du spelar upp bandet. Om du spelar upp bandet pa en annan videokamera eller videobandspelare kan det handa att det blir storningar i bilden eller ljudet. •Nar du spelar in i LP-laget far du bast resultat om du anvander Sony Excellence/ Master-mini-DV-kassetter. •Du kan inte gora ljudpalagg pa ett band som ar inspelat i LP-laget. Anvand SP-laget for band som du senare vill...

Эта инструкция также подходит к моделям:
Видеокамеры - DCR-HC14E (3.01 mb)
Видеокамеры - DCR-HC94E (3.01 mb)

Напишите ваш отзыв об устройствеТекст отзыва
Ваше имя:
Введите две цифры:
capcha

Категории